ENABLING PARTICIPATION SOLUTIONS
INNOVATIVE SOFTWARE YOU CAN TRUST

Laat medewerkers ook zelf beleggen in hun bedrijf.

16-08-2016

 

Medewerkersparticipatie kan belangrijke bijdrage leveren aan de verkleining van de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Zie voor meer informatie: Laat medewerkers ook zelf beleggen in hun bedrijf