ENABLING PARTICIPATION SOLUTIONS
INNOVATIVE SOFTWARE YOU CAN TRUST

Participatie werknemers in je onderneming Door: Joël van Vugt

26-02-2019

Participatie werknemers in je onderneming

25. FEBRUARI 2019 Joël van Vugt
In een tijd waarin personeel in bepaalde sectoren niet is aan te slepen, moeten bedrijven steeds behendiger worden om nieuw personeel aan te trekken en hun goede krachten te behouden. Een steeds populairder instrument om personeel te motiveren is participatie. Daarbij profiteren werknemers mee van de stijging van de aandelen van het bedrijf. Tegelijkertijd zitten hier wel de nodige haken en ogen aan. In dit overzicht hebben we de drie meest gebruikte vormen van participatie op een rij gezet.
 

1. Aandelenopties

Het aanbieden van opties is de meest vrijblijvende manier om werknemers te laten participeren in je bedrijf. Het houdt in dat je werknemer tegen een vooraf bepaalde prijs, ook wel de uitoefenprijs genoemd, aandelen mag kopen in jouw bedrijf. Op het moment dat de aandelen stijgen in waarde, worden de opties meer waard. De winst (of het verlies) zit hem in het verschil tussen de uitoefenprijs en de daadwerkelijke verkoopprijs.

In veel gevallen wordt het aanbieden van aandelenopties gekoppeld aan bepaalde prestaties van de werknemer. Daarnaast is er meestal een eis dat de werknemer voor een bepaalde hoeveelheid tijd in dienst blijft. Anders vervallen de opties. Als werkgever is het wel belangrijk om te beseffen dat de opties niet aftrekbaar zijn van de belasting. De winst die de werknemer eventueel maakt met de opties worden gezien als loon en op die manier belast.

2. Aandelen

De meest simpele vorm van participatie is het uitgeven van aandelen aan je werknemers. Ook hierbij geldt dat dit meestal gebeurt als beloning voor bepaalde prestaties. Nu zijn er meerdere soorten aandelen die je als bedrijf kunt uitgeven. Voor werknemers wordt meestal gekozen voor zogenaamde RSU’s, Restricted Share Units. Ook hierbij geldt dat het medewerkers bindt aan je bedrijf op het moment dat ze mede-eigenaar worden. Hoe klein het aandeel wellicht ook is.

Toch zit er ook een nadeel aan het aandeelhouder maken van je werknemers. Het geeft ze namelijk ook het recht om deel te nemen aan aandeelhoudersvergaderingen, met het bijbehorende stemrecht. Dat kan onwenselijke situaties opleveren op het moment dat belangen van de aandeelhouders en de medewerkers niet overeenkomen. Om dit te voorkomen kiezen bedrijven er vaak voor om een Stichting Administratie Kantoor (STaK) op te zetten. Alle aandelen van de werknemers worden hierin gebundeld. Vervolgens heeft deze stichting zitting en stemrecht als vertegenwoordiging van de werknemers.

3. SAR

SAR staat voor Share Appreciation Rights. Het is een financieel product waarmee wordt voorkomen dat werknemers wel profiteren van de koers van je bedrijf, maar zonder dat ze ook daadwerkelijk mede-eigenaar worden. Een SAR geeft een medewerker recht op een bonus op het moment dat de aandelen van het bedrijf stijgen in waarde. Bijvoorbeeld na verloop van een kalender- of boekjaar. Het is eigenlijk een soort van dividend, maar dan zonder het daadwerkelijk bezit van een aandeel.

Een ander groot werkgeversvoordeel is dat een dergelijke beloning wel afgetrokken kan worden van de belasting. Het wordt namelijk als ‘normaal’ loon gezien, aangezien er geen directe link is met de aandelen van het bedrijf. Officieel is het uitgeven van SAR’s hiermee ook geen participatie, maar voor de werknemers van je bedrijf zal dit ongetwijfeld niet veel uitmaken.

Bron: www.baaz.nl